Krajina klidu pro Vaše děti
Krajina klidu pro Vaše děti
Zaměstnanecká MŠ Krajského úřadu MSK

HONZÍKOVA CESTA MĚSTEM (BESIP)

02.04.2019 od 09:00

Záměrem besedy je seznámit předškolní děti se základními dopravními značkami a pravidly správného chování v silničním provozu. Po teoretické průpravě bezpečného pohybu dětí na pozemních komunikacích strážníci nenásilnou formou, pomocí rýmovaných hádanek, představí předškolákům několik základních dopravních značek. Následným nácvikem jednotlivých situací si děti osvojí pravidla pro chůzi po chodníku i přechodu pro chodce a seznamují se také se základy bezpečné hry ve městě, jízdě na jízdním kole či koloběžce.

  • Základní dopravní značky.
  • Pravidla správného chování v silničním provozu.
  • ms3