Krajina klidu pro Vaše děti
Krajina klidu pro Vaše děti
Zaměstnanecká MŠ Krajského úřadu MSK

Polytechnické vzdělávání ve Střední škole elektrotechnické

15.10.2019 od 09:00

Také v letošním roce je naše mateřská škola zapojena do dlouhodobého projektu OKAP-Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání („Součástí projektu je i rozvíjení spolupráce středních odborných škol se základními a mateřskými školami. Děti budou například navštěvovat odborné učebny, laboratoře nebo dílny ve středních školách. Ti nejmenší si pohrají, větší si třeba něco vyrobí, vyzkouší si nějaké pokusy a dozví se, jaké obory se ve středních školách vyučují. )

5x ročně s dětmi zamíříme za poznáním do SŠE. Rádi se s Vámi o nových poznatcích podělíme. Již loňský rok ukázal velký přínos pro děti předškolního věku. O nově nabyté poznatky průběžně obohacujeme také činnosti v MŠ Krajánek.