Krajina klidu pro Vaše děti
Krajina klidu pro Vaše děti
Zaměstnanecká MŠ Krajského úřadu MSK

Schůzka pro rodiče předškoláků

22.09.2020 od 15:00

Podrobné seznámení, jak bude probíhat po celý školní rok  příprava předškolních dětí na nástup do základní školy.

Vysvětlení, co obnáší a co přináší pravidelný tréning jazykových schopností dle D.B.Elkonina.

Jak budeme rozvíjet grafomotorické dovednosti.