Krajina klidu pro Vaše děti
Krajina klidu pro Vaše děti
Zaměstnanecká MŠ Krajského úřadu MSK

Schůzka s rodiči předškoláků

29.08.2019 od 15:00

Podrobné seznámení s přípravou předškolních dětí v průběhu školního roku pro nástup do základní školy.

Pravidelný trénink jazykových schopností dle D.B. Elkonina.

Rozvoj grafomotoriky atd.