Krajina klidu pro Vaše děti
Krajina klidu pro Vaše děti
Zaměstnanecká MŠ Krajského úřadu MSK

Ochrana osobních údajů

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, se sídlem Na Robinsonce 1646/2, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 64628124 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě, kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracovávání osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchovávání:

• správní řízení
• školní matrika, vzdělávání a individuálně vzdělávací plány
• školní akce a výlety
• projektová činnost
• pojistné události a úrazy
• personální a mzdová agenda
• inventarizace
• provoz školní jídelny
• příprava a uzavírání smluv

Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

• požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů
• požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
• požadovat opravu nepřesných osobních údajů
• požadovat vymazání osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
• vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů
• požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a
• podat stížnost dozorovému orgánu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Jobman, s.r.o. 
se sídlem Livornská 449, Praha – 109 00,
IČO: 27177726,
doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00
e-mail: dpo@dpohotline.cz,
telefon: + 420 910 120 377,
datová schránka: tkyd8fz