Krajina klidu pro Vaše děti
Krajina klidu pro Vaše děti
Zaměstnanecká MŠ Krajského úřadu MSK

Školní vzdělávací program

KRAJÁNCI A ROBINSONI OBJEVUJÍ SVĚT

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace

Místo poskytovaného vzdělávání:

MŠ Krajánek, Na Jízdárně 2824/2, 702 18 Ostrava-Moravská Ostrava,

MŠ logopedická, Na Robinsonce 1646/2, 708 00 Ostrava-Poruba Adresa: Na Robinsonce 1646/2, 708 00 Ostrava-Poruba

Tel.: 739 343 437 IČO: 64628124

E-mail: marie.olsovska@robinsonka.cz

www.robinsonka.cz, www.krajanci.cz

Zřizovatel: KÚ Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, tel.: 595 622 342

Zpracovala: Mgr. Marie Olšovská, ředitelka

Zpracováno podle RVP PV č.j. MSMT-34790/2017-1

Upraveno a projednáno kolektivem pedagogů pro školní rok 2022/2023 – 2024/2025

Č.J: MSLog/00602/2022

 

 

Ke stažení: