Krajina klidu pro Vaše děti
Krajina klidu pro Vaše děti
Zaměstnanecká MŠ Krajského úřadu MSK

Ceny stravného platné od 1.9.2023

 

Stravné do 6 let
přesnídávka 15,00 Kč
oběd 23,00 Kč
svačina 11,00 Kč
Stravné od 7 let
přesnídávka 16,00 Kč
oběd 26,00 Kč
svačina 12,00 Kč

 

Školní stravování v MŠ Krajánek zajišťuje školní jídelna při MŠ Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace. Při přípravě jídel postupuje tato školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

S dotazy ke školnímu stravování se obracejte přímo na výše uvedenou MŠ.

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou přivážena do MŠ Krajánek, kde probíhá vlastní výdej stravy.

Ke stažení: