Krajina klidu pro Vaše děti
Krajina klidu pro Vaše děti
Zaměstnanecká MŠ Krajského úřadu MSK

Sponzoři

 

 

Název projektu „Cesta za poznáním tajemství řemesla a pomoci přírodě“

Statutární město Ostrava poskytlo ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci ve výši 50 000,-Kč na projekt ,,Cesta za poznáním tajemství řemesla a pomoci přírodě”. Projekt zapojí děti formou her a praktických zkušeností do poznávání řemesel – výroba jednoduchých dřevěných hraček. Za historií řemesla se Krajánci vydají do Valašského muzea v přírodě, Technického muzea Tatra Kopřivnice a samozřejmě do Malého světa techniky U6. V druhé části projektu budou děti pomáhat přírodě. Navštíví záchrannou stanici v Bartošovicích. Cílem vzdělávání v naší MŠ je učit děti vlastním prožitkem a díky tomuto projektu se nám to určitě podaří. Děkujeme.


 

 

Název projektu „Šablona I OP JAK- Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ    Na Robinsonce“

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) poskytlo dotaci příjemci:
Název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
Sídlo: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava
IČO: 64628124
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003471
Výše dotace: 544 656,00 Kč

OP_JAK_MS Na Robinsonce


 

 

 

Grant z rozpočtu Moravskoslezského kraje jako neinvestiční účelový příspěvek v rámci EVVO na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2022/2023

Bez vody to nejde

V rámci příspěvku dojde k vybudování vodního korýtka s pumpou a s oblázky,  nabídne dětem příležitost sbírat zkušenosti při hře s vodou, zemí, vzduchem a materiálem,  se kterým může tvořit. Vodu na zahradě děti využijí pro zálivku vyvýšených záhonků, keříčků malin a vrbového tunelu. Vodní korýtko s pumpou děti nasměruje k poznání o koloběhu vody. Bez vody to nejde. Voda a půda patří dohromady. Voda v zahradě nabízí zážitek, který bychom dětem měli dopřát. Vodu děti mohou slyšet, cítit, mohou ji pohladit, zašplouchat v ní, ponořit do ní ruku. Ve vodě se zrcadlí celý svět. Do části zahrady bude vysazeno luční kvítí jako potrava pro hmyz, které je uprostřed města málo.

Jedním z cílů školního vzdělávacího programu je seznamovat děti s přírodou a přírodními jevy a klást důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, její pozorování a poznávání všemi smysly. Náš projekt nám pomůže tento cíl naplňovat.


 

 

 

Realizace aktivity 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace – MŠMT poskytlo finanční prostředky na podporu vybavení MŠ digitálními učebními pomůckami určenými pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. Celková výše poskytnutých prostředků činí 112 000,-Kč.

publicita


Název projektu „Šablona III – Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce“

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) poskytlo dotaci příjemci:
Název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
Sídlo: Na Robinsonce 1646, 70800 Ostrava
IČO: 64628124
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018227
Výše dotace: 331 752,00 Kč


Název projektu „Zábavný svět Krajánků“

Statutární město Ostrava poskytlo ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci ve výši 50 000,-Kč na projekt ,,Zábavný svět Krajánků”. Projekt se skládá ze tří částí, všechny mají za cíl podpořit individualitu dětí a umocnit učení prožitkem. Právě prožitkové učení je základem vzdělávání v naší MŠ.


Název projektu „Šablona II – Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ                  Na Robinsonce“

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) poskytlo dotaci příjemci:
Název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
Sídlo: Na Robinsonce 1646, 70800 Ostrava
IČO: 64628124
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009553
Výše dotace: 509 464,00 Kč


Grant z rozpočtu Moravskoslezského kraje jako neinvestiční účelový příspěvek v rámci EVVO na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/2019

Přírodní učebna uprostřed města

Ráda bych Vás informovala, že v prostoru zahrady MŠ Krajánek probíhá realizace projektu: “Přírodní učebna uprostřed města“. Finanční prostředky, které nám byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje jako neinvestiční účelový příspěvek v rámci EVVO na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/2019 využijeme na vybudování zahrádky se zvýšeným záhonem, která doplní v loňském roce instalovaný senzorický chodník, který rozvíjí vnímání dětí všemi smysly. Záhon je již  osázen bylinkami, jahodami a zeleninou a děti budou mít na starost zalévání, pletí a sběr. Dalším prvkem zařazeným do projektu je ošetření (obroušení a nalakování) dřevěného ohraničení senzorického chodníku, který svým povrchem zanechává dětem na chodidlech třísky. Pro rozvoj předmatematických představ v oblasti míry, váhy pořídíme dřevěnou váhu, která dětem umožní porovnávat více x méně x stejně s využitím přírodnin. Kuchyňka z přírodního materiálu umožní rozvíjet námětovou hru na kuchaře s využitím přírodnin. Pro zastínění v letních měsících a zároveň jako úkryt před světem, již vznikl  přírodní vrbový tunel. Dalším herním a zároveň didaktickým prvkem bude návěstidlo umístěné vedle dřevěného vláčku (jedeme do přírody). Posledním herním prvkem bude velká kuličková dráha zavěšena na plotě.


Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Projekt: Od vědy k umění