Krajina klidu pro Vaše děti
Krajina klidu pro Vaše děti
Zaměstnanecká MŠ Krajského úřadu MSK

Poděkování

Zde bychom rádi poděkovali našim sponzorům a dárcům. Jejich schopnost pomoci naší školce je pro nás výraznou podporou v naší každodenní činnosti.

Poděkování patří sponzorům i rodičům.

DĚKUJEME.