Krajina klidu pro Vaše děti
Krajina klidu pro Vaše děti
Zaměstnanecká MŠ Krajského úřadu MSK

Logopedická depistáž

 

Cílené vyhledávání dětí s narušenou komunikační schopností a následné doporučení k vyšetření a individuální logopedické péči  u klinického logopeda Mgr. Tereza Rybenská, tel. 605 015 192. Logopedickou depistáž v MŠ Krajánek  průběžně provádí speciální pedagog Mgr. Kamila Juříčková.