Krajina klidu pro Vaše děti
Krajina klidu pro Vaše děti
Zaměstnanecká MŠ Krajského úřadu MSK

Školka v přírodě 2023

Námořnická školka v přírodě – 1. den

Ráno se všichni námořníci vylodili v přístavu Švarná Hanka. Po seznámení se s podpalubím, kajutami i palubou lodi a svačince jsme se vydali na první námořní plavbu na Bílý kříž. Po cestě nás čekalo velké množství překážek – menší i větší vlny (kopce), úzké průlivy (cestičky), zrádné bažiny (bahno), ostré skaliska (kameny) – všechny se kapitánům lodí podařilo s úsměvem a s pomocí kamarádů překonat a dorazili jsme do cíle k Bílému kříži. Kapitáni a kapitánky se seznámili s pověstí o černém kocourovi, který hlídá poklad námořníků ukrytý v blízkosti přístavu Švarná Hanka. Černého kocoura je možné spatřit pouze v noci, kdy lze vidět jeho svítící oči. Objevování okolí námořníky docela zmohlo, takže si po vydatném obědě s radostí odpočinuli. Odpoledne si námořníci užili vyrábění elegantních čepiček, s velkou chutí jsme pak oslavili tancem přejezd rovníku a mohli jsme vyrazit objevovat další zátoky a ostrovy v okolí přístavu. Přitom jsme se kochali krásnými pohledy na Lysou horu a okolí. Hladoví námořníci zhltli večeři, získali krásné námořnické deníčky, do kterých si nakreslili zážitky z dnešního dne a čekali na příjezd pana pošťáka. Po přečtení pošty nás čekalo další překvapení, za oknem se objevily žhnoucí oči černého kocoura (světla baterek), takže jsme se zvědavostí, nadšením a někteří s troškou strachu vyrazili po svitu do tmy. Na konci cesty nás čekalo překvapení – opravdová bedna s pokladem – úžasným námořnickým vakem a malou hračkou. Námořníci se v podpalubí přichystali k spánku a během chvilky krásně usnuli.

Námořnická školka v přírodě – 2. den

Ráno po probuzení se námořníci pořádně najedli a připravili se na další objevování okolních moří a ostrovů. Tentokrát jsme vyrazili na místo, kde se v minulosti nacházela pirátská základna (lyžařské středisko – chata Armaturka – Gruň). Námořníci pátrali po věcech, které si zde piráti schovali. Nebylo to úplně snadné, zjistit, kde piráti vše ukryli, ale nakonec se všem námořníkům podařilo najít barevné síťky na motýly. Zpáteční cesta byla pro všechny námořníky náročná, vedla přes velké a nekončící vlny, pod slunečními paprsky a silným větrem. Unavení námořníci se posilnili chutným obědem a ulehli k zaslouženému odpočinku. Po probuzení se námořníci vydali na průzkum Lesních ostrovů, kde provedli úspěšné osídlení ostrovů – vystavěli zde unikátní stavby z různorodých materiálů – větví, šišek, kůry, trávy aj. Mezi stavbami se objevily domečky pro zvířátka, lidi, kostel, loď a dokonce i vojenská základna. Na Lesních ostrovech námořníci objevili stopy od hodných medvědů, kteří jim zde zanechali malé plyšové medvídky. Po cestě zpátky jsme potkali pana hvězdáře (astronoma) s dalekohledem, který se připravoval na pozorování noční oblohy, protože místo, na kterém se nacházíme, je jedním z nejlepších v republice pro pozorování vesmíru. Po návratu do přístavu Švarná Hanka měli námořníci takový hlad, že lodní kuchař musel uvařit ještě jeden velký hrnec těstovin. Námořníci si s chutí namalovali zážitky z druhého dne do svých deníčků, s radostí si poslechli milá slůvka z dopisů, které jim donesl pošťák. Zahráli si v podpalubí s hračkami a vydali se do svých peřinek k zaslouženému odpočinku.

 

Námořnická školka v přírodě – 3. den

Námořníci se dneska probudili, plní elánu, do krásného dne a po chutné snídani se všichni vypravili na sledování průzkumné lodi, která po své cestě zanechávala tajné vztahy. Po vyluštění tajných vzkazů a splnění úkolů se nám podařilo nalézt různé skryté poklady, které námořníkům udělaly velkou radost. Cestou jsme dorazili až k ostrovu s hotelem Charbulák, kde si námořníci užívali slunečních paprsků. Cestou zpět si námořníci užili krásných výhledů na hory v okolí. Energii námořníci doplnili výborným obědem, odpočinkem a těšili se na další dobrodružství v okolí naší základny – setkání se světaznalým námořnickým bardem Černovousem. Cesta za Černovousem vedla přes moře pokryté mlhou, kterou museli námořníci projít tak, aby se neztratili a aby nedošlo k poškození lodi. Námořníci zvládli provést své lodě mlhou i přes velmi náročný terén a všem se podařilo dorazit zdárně do cíle. Za odměnu získali masku Černovouse a vytvořili pro něj loď z přírodnin. Před večeří si námořníci ještě stihli pohrát na pískovišti u naší základny, vytvořit bubliny z bublifuku, malovat křídou. Po návratu na základnu si námořníci užili večeři, s nadšením si nakreslili své zážitky do deníčků a potěšili se krásnými, milými pohledy od pana pošťáka – díky všem rodičům za ně. Poté, co se námořníci převlékli do svých nočních úborů, nastal noční námořní rej s barevnými náramky na horním podpalubí. Rej trval velmi dlouho, námořníci si jej velmi užili, vydali ze sebe spoustu energie, ihned po reji ulehli a za chvilku spali.